Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2003. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2003.

Bekendmaking budget zorginfrastructuur

Uitgebreide informatie
Bekendmaking budget zorginfrastructuur
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Het plafond, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling voor subsidie voor de kosten van zorginfrastructuur, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van genoemde regeling, bedraagt voor het jaar 2001: 30 miljoen gulden.
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling;
Besluit:
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht