Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's De algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer, Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energieverbruik personenauto's van 3-11-2000 (Stb. 2000, nr. 475); Besluit:
De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto's opgenomen regressieformules , en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO 2 -uitstoot voor personenauto's met benzine als brandstof, en voor personenauto's met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2004, als volgt vast te stellen:
1. Constanten voertuiglengte:
C1, lengte: -3,968
C2, lengte: 5,185
C3, lengte: -0,246
2. Constanten benzineauto's:
C1, benzine: 222,293
C2, benzine: -43,833
C3, benzine: 5,102
3. Constanten dieselauto's:
C1, diesel: 228,828
C2, diesel: -49,943
C3, diesel: 5,187
4. Waarden gemiddelde CO 2 -uitstoot:
Gemiddelde CO 2 -uitstoot benzine: 173,298
Gemiddelde CO 2 -uitstoot diesel: 164, 101
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Zoetermeer, 1 september 2003
De
algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht