Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij

Uitgebreide informatie
Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel 1
Als periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1996 tot 1 juni 1997 vastgesteld de periode van 15 juni tot 13 juli 1996.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 mei 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht