Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1999

Uitgebreide informatie
Bekendmaking gesloten periode IJsselmeervisserij 1999
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;
Besluit:
Artikel 1
Als periode als bedoeld als in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1999 tot 1 juni 2000 vastgesteld de periode van 9 augustus tot en met 26 september 1999.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 juli 1999
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht