Artikel 14
Het Besluit uitgifte Staatsblad en Staatscourant wordt ingetrokken.
Artikel 15
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Bekendmakingsbesluit.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. Uitgifte van het Staatsblad
+ Hoofdstuk 3. Uitgifte van de Staatscourant
+ Hoofdstuk 4. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm
- Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken