3.1. Uitgangspunten
Bij het hiernavolgende wordt er ten aanzien van de onder categorieën 1 en 2 vallende EU-fellows van uitgegaan dat zij:
werkzaam zijn bij de Nederlandse universiteiten op basis van een ambtelijke aanstelling of een arbeidscontract, dan wel op basis van een zogenaamde aanwezigheidsovereenkomst;
geen inkomsten (uit onderzoekswerkzaamheden) ontvangen op grond van een dienstbetrekking in het buitenland, maar alleen inkomsten ontvangen van de Nederlandse universiteit;
hun onderzoek verrichten in het algemeen belang en zich niet bezighouden met het geven van onderwijs.
Op de onder categorie 3 vallende EU-fellows, welke categorie van beperkte omvang is en waarvan in het algemeen kan worden gesteld dat er niet snel sprake is van binnenlandse belastingplicht, wordt hierna niet ingegaan. Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan dient de desbetreffende EU-fellow zich omtrent zijn fiscale positie in Nederland te verstaan met de bevoegde inspecteur.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Eu-fellows
3. Belastingheffing
3.1. Uitgangspunten
3.2. De fiscale behandeling van EU-fellows
4. Woonplaats
5. Dienstbetrekking en inhoudingsplicht
6. Vrije vergoeding
7. Verdragstoepassing
7.1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid
7.2. Het arbeidsartikel
7.3. Het overheidsartikel
7.4. Het hooglerarenartikel
8. Kwalificatie EU-fellows onder belastingverdragen
8.1. België (1970)
8.2. Denemarken
8.3. Bondsrepubliek Duitsland (BRD)
8.4. Finland
8.5. Frankrijk
8.6. Griekenland
8.7. Groot-Brittannië en Noord-Ierland
8.8. Ierland
8.9. Ijsland
8.10. Italië
8.11. Luxemburg
8.12. Noorwegen
8.13. Oostenrijk
8.14. Portugal
8.15. Spanje
8.16. Zweden
8.17. Bulgarije
8.18. Estland
8.19. Hongarije
8.20. Israël
8.21. Letland
8.22. Litouwen
8.23. Malta
8.24. Polen (1979)
8.25. Roemenië (1998)
8.26. Slowakije
8.27. Tsjechië
8.28. Zwitserland
9. Niet-verdragslanden
10. Datum inwerkingtreding besluit
11. Intrekking besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht