7.4. Het hooglerarenartikel
De hooglerarenbepaling houdt in het algemeen in dat hoogleraren, docenten en wetenschappelijke onderzoekers van een staat die zich naar een andere staat begeven om aldaar gedurende een beperkte periode (meestal twee jaar) onderwijs te geven of wetenschappelijk onderzoek te verrichten aan een universiteit of andere onderwijsinstelling of researchinstituut, voor de ter zake ontvangen beloning in die andere staat worden vrijgesteld van belasting. Voorwaarde voor toepassing van de hooglerarenbepaling is dat de betrokken persoon geen inwoner van de werkstaat (i.c. Nederland) wordt gedurende zijn verblijf in de werkstaat.
Indien de hooglerarenbepaling toepassing mist of het van toepassing zijnde belastingverdrag geen hooglerarenbepaling kent dan wel de hooglerarenbepaling is beperkt tot het geven van onderwijs, komt aan Nederland het heffingsrecht toe, hetzij op grond van het arbeidsartikel, hetzij op grond van het overheidsartikel.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Eu-fellows
3. Belastingheffing
3.1. Uitgangspunten
3.2. De fiscale behandeling van EU-fellows
4. Woonplaats
5. Dienstbetrekking en inhoudingsplicht
6. Vrije vergoeding
7. Verdragstoepassing
7.1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid
7.2. Het arbeidsartikel
7.3. Het overheidsartikel
7.4. Het hooglerarenartikel
8. Kwalificatie EU-fellows onder belastingverdragen
8.1. België (1970)
8.2. Denemarken
8.3. Bondsrepubliek Duitsland (BRD)
8.4. Finland
8.5. Frankrijk
8.6. Griekenland
8.7. Groot-Brittannië en Noord-Ierland
8.8. Ierland
8.9. Ijsland
8.10. Italië
8.11. Luxemburg
8.12. Noorwegen
8.13. Oostenrijk
8.14. Portugal
8.15. Spanje
8.16. Zweden
8.17. Bulgarije
8.18. Estland
8.19. Hongarije
8.20. Israël
8.21. Letland
8.22. Litouwen
8.23. Malta
8.24. Polen (1979)
8.25. Roemenië (1998)
8.26. Slowakije
8.27. Tsjechië
8.28. Zwitserland
9. Niet-verdragslanden
10. Datum inwerkingtreding besluit
11. Intrekking besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht