8.1. België (1970)
De hooglerarenbepaling (art. 20) is alleen van toepassing als er sprake is van het geven van onderwijs. Aangezien dit besluit alleen ziet op de onder de categorieën 1 en 2 vallende EU-fellows en er voorts van is uitgegaan dat er geen sprake is van het geven van onderwijs (zie punt 3.1), komt met betrekking tot de vergoeding genoten door EU-fellows uit België aan Nederland het heffingsrecht toe, hetzij op grond van artikel 15 (arbeidsartikel), hetzij op grond van artikel 19 (overheidsartikel).
In afwijking van het vorenstaande komt aan België op grond van artikel 15, § 3, 1*, het heffingsrecht over de vergoeding toe indien de EU-fellow uit België de hoedanigheid van grensarbeider bezit. In dit verband wordt nog verwezen naar de aanschrijving van 27 februari 1991, nr. IFZ90/2122, en de aanschrijving van 21 mei 1992, nr. IFZ92/715 (boekwerk IFZ nr. 275.00.28 respectievelijk nr. 275.00.39), en naar de aanschrijving van 7 december 1998, nr. IFZ98/1341M (Infobulletin nr. 99/10).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Eu-fellows
3. Belastingheffing
3.1. Uitgangspunten
3.2. De fiscale behandeling van EU-fellows
4. Woonplaats
5. Dienstbetrekking en inhoudingsplicht
6. Vrije vergoeding
7. Verdragstoepassing
7.1. Kwalificatie onder de belastingverdragen in zijn algemeenheid
7.2. Het arbeidsartikel
7.3. Het overheidsartikel
7.4. Het hooglerarenartikel
8. Kwalificatie EU-fellows onder belastingverdragen
8.1. België (1970)
8.2. Denemarken
8.3. Bondsrepubliek Duitsland (BRD)
8.4. Finland
8.5. Frankrijk
8.6. Griekenland
8.7. Groot-Brittannië en Noord-Ierland
8.8. Ierland
8.9. Ijsland
8.10. Italië
8.11. Luxemburg
8.12. Noorwegen
8.13. Oostenrijk
8.14. Portugal
8.15. Spanje
8.16. Zweden
8.17. Bulgarije
8.18. Estland
8.19. Hongarije
8.20. Israël
8.21. Letland
8.22. Litouwen
8.23. Malta
8.24. Polen (1979)
8.25. Roemenië (1998)
8.26. Slowakije
8.27. Tsjechië
8.28. Zwitserland
9. Niet-verdragslanden
10. Datum inwerkingtreding besluit
11. Intrekking besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht