Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidskader noodhulpbijdragen

Uitgebreide informatie
Beleidsvoornemen van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;
Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2000 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Somalië, Burundi, Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Irak, de Kaukasische republieken en Bosnië en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, onder a, 2.9.1 en 2.9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De voor Ontwikkelingssamenwerking ,
Minister
voor deze,
De
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht