Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 877069-144700-GMT,. houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels voor het verstrekken van subsidies aan zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht