Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidskader Thematische medefinanciering

Uitgebreide informatie
Subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 3 (Thematische medefinanciering) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemens. De voornemens omvatten een beleidskader alsmede het beleid ten aanzien van de afzonderlijke thema's, genoemd in artikel 2.3.1, derde lid, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter informatie is voorts een toelichting op het stramien voor de aanvraag van een TMF subsidie als bijlage bijgevoegd.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen bij dit besluit zullen op het internet worden geplaatst (www.minbuza.nl) en ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De bijlagen kunnen voorts worden opgevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie DSI/MY via het e-mailadres: dsi-my-tmf@minbuza.nl
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, onder a, en 2.3.1 tot en met 2.3.9 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
De voor Ontwikkelingssamenwerking,
Minister
namens deze,
directeur-generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht