Let op. Deze wet is vervallen op 12 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 augustus 2008.

Artikel 2 lid 2 Beleidsregel 2007 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering van 22 oktober 2007

Uitgebreide informatie
artikel 108 Zorgverzekeringswet van Beleidsregel 2007 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering van 22 oktober 2007">
Artikel 2. Toepassing artikel 108 Zorgverzekeringswet
2.
Het CVZ zal, indien de in het eerste lid bedoelde omstandigheid zich voordoet, de boete vaststellen op een zodanig lager bedrag dat de overtreder de boete wel binnen een jaar na oplegging kan betalen.
De bestuurlijke boete wordt verlaagd tot nihil als:
de overtreder failliet is; of
op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is; of
de overtreder schuldhulpbemiddeling voor natuurlijke personen ontvangt (de zogeheten minnelijke schuldsanering); of
de overtreder niet beschikt over vermogen of betalingscapaciteit.
In andere gevallen wordt de bestuurlijke boete maximaal vastgesteld op het bedrag van:
het aanwezige vermogen; en
80% van de aanwezige betalingscapaciteit.
Het vermogen en de betalingscapaciteit worden vastgesteld op basis van de in bijlage 1 uitgewerkte regels.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepassing artikel 106, aanhef en onder a, Zorgverzekeringswet
Artikel 2. Toepassing artikel 108 Zorgverzekeringswet
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht