Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Artikel 8 b 1 Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013

Uitgebreide informatie
Artikel 8. Aanwijzing van archeologische monumenten
De Minister kan ambtshalve een archeologisch monument aanwijzen als beschermd
monument, indien:
b. het monument
1. vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend monument, en
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Gebouwde monumenten
- Paragraaf 3. Archeologische monumenten
+ Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht