Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013

Uitgebreide informatie
Artikel 1. Definities
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
wet: Monumentenwet 1988 ;
gebouwd monument: monument als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 1, van de wet, voor zover onroerend;
aanwijzingsprogramma: overzicht van gebouwde monumenten of archeologische monumenten die de Minister voornemens is op grond van artikel 3, eerste lid, van de wet aan te wijzen als beschermd monument.
Artikel 2. Reikwijdte
Deze beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de Minister gebruik maakt van de bevoegdheid tot het aanwijzen van onroerende monumenten als beschermd monument, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet.
Artikel 3. Aanwijzingsprogramma
Met het oog op de aanwijzing van gebouwde monumenten of archeologische monumenten als beschermd monument kan de Minister, de Raad voor cultuur gehoord, een aanwijzingsprogramma vaststellen.
Inhoudsopgave
- Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Gebouwde monumenten
+ Paragraaf 3. Archeologische monumenten
+ Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht