Artikel 5. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De van de Informatie Beheer Groep ,
hoofddirectie
namens deze:
de
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doelgroep
Artikel 3. Het verzoek
Artikel 4. Reikwijdte
Artikel 5. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht