Bij de toepassing van artikel 172, tweede lid, van het Schepenbesluit 1965 ten behoeve van het geven van een ontheffing van de diploma- en ervaringseisen in bijzondere gevallen, neemt het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, rekening houdend met het bepaalde in het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, deze beleidsregel in acht.
Onder bijzondere gevallen wordt in elk geval verstaan de toepassing in verband met een op grond van een bemanningsplan afgegeven bemannings-document als bedoeld in artikel 109, derde lid, van het Schepenbesluit 1965, houdende bemanningseisen als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de zeevaartdiploma’s en artikel 109 van het Schepenbesluit 1965.
1. Een verzoek om ontheffing op grond van artikel 172, tweede lid, van het Schepenbesluit 1965, ten behoeve van een bepaalde zeevarende die door zijn werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om in een hogere functie dan zijn huidige vaarbevoegdheid toestaat dienst te gaan doen, wordt ingediend door de scheepsbeheerder, die daarbij vermeldt:
de naam en geboortedatum van de zeevarende;
de naam van het schip waarop die zeevarende dienst doet of gaat doen;
voor welke functie ontheffing van de diploma- of diensttijdeisen wordt verzocht.
Inhoudsopgave
Conversietabel vaarbevoegdheden
Bevoegdheden scheepsgezellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht