Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. E-wet : de Elektriciteitswet 1998 ;
b. de Raad: de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de E-wet of artikel 1, eerste lid sub s van de Gaswet;
d. netbeheerder: de netbeheerder bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van de E-wet en de netbeheerder bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de Gaswet;
e. het KBS: het kwaliteitsbeheersingssysteem zoals bedoeld in artikel 15 van de MR Kwaliteit;
f. het KCD: het kwaliteits- en capaciteitsdocument; het document bedoeld in artikel 21, tweede lid van de E-wet of artikel 8, tweede lid van de Gaswet;
g. de MR Kwaliteit: de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas .
Inhoudsopgave
- Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
+ Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht