Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
1.
Het KCD behandelt drie onderwerpen die in aparte hoofdstukken in het KCD worden opgenomen. In deze hoofdstukken:
a. beschrijft de netbeheerder het kwaliteitsniveau dat hij voor zijn transportdienst nastreeft;
b. maakt de netbeheerder aannemelijk dat hij over voldoende capaciteit beschikt om te voorzien in de totale behoefte aan transport;
c. maakt de netbeheerder aannemelijk dat hij over een doeltreffend KBS beschikt.
2.
De afschriften van procedures en plannen worden in de volgorde zoals genoemd in artikel 11 van de MR Kwaliteit als bijlagen bij het KCD gevoegd.
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
- Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
+ Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht