Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
Artikel 12
De gegevens die de netbeheerder als vertrouwelijk aanmerkt worden in een aparte bijlage in het KCD opgenomen. De netbeheerder geeft gemotiveerd aan waarom hij deze gegevens vertrouwelijk acht.
1.
Het uiterlijk op 1 december 2005 en vervolgens in de oneven jaren bij de Raad ingediende KCD wordt in het vooronderzoek beoordeeld op volledigheid en de aanwezigheid van relevante certificaten die een beperking van het uit te voeren onderzoek rechtvaardigen.
2.
Als de netbeheerder een KBS heeft dat aan de eisen van een bestaande norm, zoals de Ontwerpnorm of de ISO 9001:2000 voldoet, licht hij de volgende onderwerpen toe die de raad kan onderzoeken:
a. Welke relevante processen zijn benoemd;
b. Welke onderdelen van het KBS boven het verplichte minimum van de Ontwerp of ISO norm gaan;
c. Welke interpretatie de netbeheerder gegeven heeft aan de begrippen en eisen die de normen hanteren.
Artikel 14
In het onderzoek wordt het KBS tevens onderworpen aan een audit. Vervolgens wordt ook het KCD beoordeeld. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de netbeheerder gevraagd worden binnen een bepaalde termijn verbeteringen in het KCD of KBS aan te brengen. Door de Raad kan tot een nader onderzoek en/ of aanvullende audits besloten worden.
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
+ Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
- Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht