Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Artikel 6 Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
Artikel 6
Bij de bepaling van de capaciteitsbehoefte geeft de netbeheerder aan:
a. van welke aannames hij is uitgegaan;
b. in hoeverre hij de ramingen baseert op daadwerkelijke verzoeken van afnemers;
c. een omschrijving van de methode waarmee hij de capaciteitsbehoefte bepaalt;
d. in hoeverre knelpunten in andere netten invloed hebben op zijn net, in het geval van onderling verbonden netten.
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
- Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
+ Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht