Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Artikel 9 Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
1.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geeft de netbeheerder aan op welke wijze hij waarborgt dat zijn bedrijfsmiddelenregister actueel en volledig is.
2.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister is ook opgenomen:
a. hoe de netbeheerder met Klic-meldingen omgaat;
b. hoe de netbeheerder met andere informatieverzoeken van uitvoerders van werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied omgaat;
c. welke maatregelen de netbeheerder heeft genomen om te voorkomen dat werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied schade aan zijn netwerk zullen veroorzaken of dat er onveilige situaties optreden;
d. een analyse van het effect van de onder c. genomen maatregelen.
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
- Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht