Let op. Deze wet is vervallen op 3 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 2 januari 2017.

Artikel 13 Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

Uitgebreide informatie
Artikel 13. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO’.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,
De voorzitter van de Raad van Beheer,
Directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitiebepaling
Artikel 2. Toepassingsbereik
Artikel 3. Voornemen tot oplegging last onder dwangsom
Artikel 4. Oplegging last onder dwangsom
Artikel 5. Invordering
Artikel 6. Invordering bij dwangbevel
Artikel 7. Vermissing vervoersdocumenten
Artikel 8. Valsheid in geschrifte
Artikel 9. Opheffing last onder dwangsom
Artikel 10. Bezwaar en beroep
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht