Let op. Deze wet is vervallen op 3 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 2 januari 2017.

Artikel 5 lid 1 Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

Uitgebreide informatie
1.
Indien de overtredende vervoerder tien weken lang in overtreding blijft en het maximum aan € 10.000,–, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, heeft verbeurd, zal de NIWO overgaan tot invordering van de dwangsommen door middel van een invorderingsbeschikking.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitiebepaling
Artikel 2. Toepassingsbereik
Artikel 3. Voornemen tot oplegging last onder dwangsom
Artikel 4. Oplegging last onder dwangsom
Artikel 5. Invordering
Artikel 6. Invordering bij dwangbevel
Artikel 7. Vermissing vervoersdocumenten
Artikel 8. Valsheid in geschrifte
Artikel 9. Opheffing last onder dwangsom
Artikel 10. Bezwaar en beroep
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht