Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:de minister:
de Minister van Infrastructuur en Milieu;de commissie:
het adviesorgaan bedoeld in artikel 15, eerste lid;de normkosten:
de kosten die naar redelijke verwachting gemaakt zouden zijn, indien de schadeoorzaak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet had plaatsgevonden;de normomzet:
de omzet die naar redelijke verwachting behaald zou zijn, indien de schadeoorzaak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet had plaatsgevonden;verzoek:
een verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 13, dan wel artikel 20;verzoeker:
de indiener van een verzoek als bedoeld in artikel 13 dan wel artikel 20.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Procedurebepalingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht