Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS
Datum: 14 oktober 2008 Nummer: CT/08.068
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Gelet op artikel 11.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
Besluit:
Artikel 1
In afwijking van artikel 4.10, tweede lid, WTOS kan de tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 WTOS worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met de eerste dag van het desbetreffende schooljaar. De overige bepalingen van de WTOS blijven onverkort van toepassing.
Artikel 2
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
De
hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht