Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van klanten voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel Jobcoaching genoemd, het Protocol Jobcoach UWV 2016 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Beleidsregel Protocol UWV Jobcoach 2014 , van 10 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juni 2014, nummer 180372, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 5 januari 2016
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht