Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 86, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ;
b. tegemoetkoming: tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de wet;
c. maatregelen: maatregelen als bedoeld in artikel 22 van de wet.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing op het toekennen van tegemoetkomingen voor zover deze voortvloeien uit maatregelen, die zijn getroffen na 20 januari 2003.
Artikel 3
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt vastgesteld zonder verlaging als bedoeld in artikel 86, tweede lid, van de wet.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 mei 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht