Let op. Deze wet is vervallen op 2 oktober 2015. U leest nu de tekst die gold op 1 oktober 2015.

Beleidsregel toepassing last onder dwangsom

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom van 1 mei 2009 (Stcrt. 2009, nr. 81)
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,
Besluit:
1.
Een last onder dwangsom wordt opgelegd na constatering van een overtreding van een in de bijlage bij deze beleidsregel genoemde bepaling van de Wet wegvervoer goederen .
2.
In de bijlage is de hoogte van de dwangsom en het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, vermeld.
Artikel 2
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht