Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.

Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden

Uitgebreide informatie
Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 ;
Artikel 2. Reikwijdte en inhoud maatregel
Artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000 is niet van toepassing op studenten die in aanmerking wensen te komen voor studiefinanciering voor opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, het gewest Brussel, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen.
Artikel 3. Cohortgarantie
Studenten, die op het moment van vervallen van deze beleidsregel op grond van deze beleidsregel studiefinanciering genieten, behouden hun aanspraak, zolang zij zonder onderbreking studiefinanciering genieten.
Artikel 4. Intrekking
De beleidsregel ‘Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen van 1 september 2005, kenmerk AGOCW/MT/05.059, komt te vervallen per 1 september 2007. Studenten die op dat moment op grond van die beleidsregel studiefinanciering genieten, behouden hun aanspraak, zolang zij zonder onderbreking studiefinanciering genieten.
Artikel 5. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 september 2007 en vervalt met ingang van 1 september 2010.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Reikwijdte en inhoud maatregel
Artikel 3. Cohortgarantie
Artikel 4. Intrekking
Artikel 5. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht