Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van aanvragen voor subsidieverstrekking Interne Jobcoaching door Werkgevers, het Protocol Interne Jobcoach UWV 2015, als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De Beleidsregels UWV Onderzoek Interne Jobcoaching , gepubliceerd in Staatscourant nr. 724 d.d. 18 januari 2011 en laatstelijk gewijzigd met het wijzigingsbesluit van 22 juli 2014 (Staatscourant nr. 22754 d.d. 12 augustus 2014) worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 9 december 2014
Voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht