Beleidsregel tot vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor inzage van de eigen gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens door middel van de Persoonlijke internetpagina MijnOverheid.nl is het niveau van de overheidstoegangsvoorziening DigiD, DigiD zekerheidsniveau Basis.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2008.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht