Let op. Deze wet is vervallen op 31 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juli 2008.

Beleidsregel Verzoek terugwerkende kracht deelnemers beroepsonderwijs grenslanden

Uitgebreide informatie
Beleidsregel Verzoek terugwerkende kracht deelnemers beroepsonderwijs grenslanden
Informatie verkrijgbaar bij: Regiokantoren van de Informatie Beheer Groep 050-5997755
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 ;
Deelnemers: Personen van 18 jaar en ouder die in het middelbaar beroepsonderwijs studeren of gaan studeren in een van de grenslanden, te weten het Gewest Brussel voorzover het betreft Nederlandstalige opleidingen, in Vlaanderen of in de Bondsrepubliek Duitsland en voor deze opleiding in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering ingevolge art. 2.13a WSF 2000.
Artikel 2. Reikwijdte
In afwijking van art. 3.21, tweede lid, WSF 2000 kunnen deelnemers, die de aanvraag voor studiefinanciering indienen na de datum van de start van de opleiding, deze studiefinanciering toegekend krijgen met terugwerkende kracht tot de datum van de start van deze opleiding, tot maximaal de inwerkingtredingdatum van deze beleidsregel.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007.
Artikel 4. Geldigheidsduur
Deze beleidsregel geldt voor een periode van 1 jaar en vervalt per 31 juli 2008.
De
hoofddirectie
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Geldigheidsduur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht