Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2009.

Artikel 1 lid 1 Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet

Uitgebreide informatie
1.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. wet:
de Gaswet ;
b. neteigenaar:
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 van de wet;
c. aangewezen netbeheerder:
een door de neteigenaar overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de wet voor het beheer van een net aangewezen vennootschap;
d. instemmingsbevoegdheid:
de in artikel 4, tweede lid, van de wet bedoelde bevoegdheid inzake het verlenen van instemming met de aanwijzing van een netbeheerder;
e. transparantie:
de doorzichtigheid van de verhoudingen tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder, alsmede de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 32 en 34 tot en met 37 van de wet, in artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instemming
Artikel 3. Aan de instemming te verbinden voorschriften
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht