Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 7 en 57 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
Gehoord de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Economische Zaken;
Besluit:
Artikel 1
Benoemingen in functies vanaf schaal 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijk Rijkspersoneel 1984 vinden bij het Ministerie van Economische Zaken plaats op de wijze die is beschreven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ.
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 februari 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht