Let op. Deze wet is vervallen op 21 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 20 april 2007.

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Uitgebreide informatie
2. De boete die per boetebeschikking aan een werkgever of een persoon die, zonder werkgever of werknemer te zijn, bedoeld in beleidsregel 3, of de verantwoordelijke persoon, bedoeld in beleidsregel 4, kan worden opgelegd, bedraagt:
a. minimaal € 25,-;
b. voor de werkgever als natuurlijk persoon maximaal € 11.250,-;
c. voor de werkgever als rechtspersoon maximaal € 45.000,-;
d. voor de persoon die noch werkgever noch werknemer is, bedoeld in beleidsregel 3, maximaal € 11.250,-;
e. voor de verantwoordelijke persoon, bedoeld in beleidsregel 4, maximaal € 2250,-.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken