Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Beleidsregels dierenwelzijn

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder
a. minister:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. EG-verordening nr. 1/2005:
verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en Verordening (EG) nr. 1255/97;
c. vergunning:
vergunning als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of artikel 11, eerste lid, van EG-verordening nr. 1/2005.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Dierenvervoer
+ Hoofdstuk II. Varkens
+ Hoofdstuk III. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken