Let op. Deze wet is vervallen op 26 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 januari 2008.

Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD

Uitgebreide informatie
Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 23 maart 2004, nr. WJZ 4019811, voor de medewerkers van de divisie Regelingen van het agentschap EVD betreffende effectentransacties (Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD)
De Minister van Economische Zaken,
Gehoord de ondernemingsraad van de EVD;
Besluit:
Artikel 1
De Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerkers van de divisie Regelingen van het agentschap EVD.
Artikel 2
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2004.
Artikel 3
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 maart 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht