Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
De minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
Gelet op de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 gelden de beleidsregels, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht