Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2010, nr. Z/VU-3037759, houdende beleidsregels die het indicatieorgaan hanteert bij het vaststellen of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels volgens welke het indicatieorgaan vaststelt of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op een of meer van de in artikel 2 van het Zorgindicatiebesluit aangewezen vormen van zorg, zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 9 van deze beleidsregels.
Artikel 2
De Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010 worden ingetrokken.
Artikel 3
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2011.
Artikel 4
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting, maar zonder de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen met ingang van de dag na bekendmaking van de beleidsregels in de Staatscourant ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht