Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, kenmerk DLZ-3142895, houdende beleidsregels die het indicatieorgaan hanteert bij het vaststellen of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels volgens welke het indicatieorgaan vaststelt of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op een of meer van de in artikel 2 van het Zorgindicatiebesluit aangewezen vormen van zorg, zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 9 van deze beleidsregels.
Artikel 2
De Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012 worden ingetrokken.
Artikel 3
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 4
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht