Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2014, houdende beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels volgens welke het CIZ vaststelt of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op een of meer van de in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg aangewezen vormen van zorg, zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3 van deze beleidsregels.
Artikel 2
De Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014 vervallen.
Artikel 3
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 4
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht