Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2016

Uitgebreide informatie
Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2016
Het Centrum indicatiestelling zorg,
gelet op artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 7.1.2 en 3.2.3 Wet langdurige zorg,
besluit:
Artikel 1
Het Centrum Indicatiestelling Zorg hanteert beleidsregels bij het beoordelen of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor één of meer van de in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg aangewezen vormen van zorg. Deze beleidsregels zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3 bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2016.
Artikel 4
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Driebergen-Rijsenburg, 9 december 2015
Voorzitter Raad van Bestuur CIZ
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht