De informatiebeveiliging van het C2000-netwerk wordt gedefinieerd in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
De doelstelling van het informatiebeveiligingsbeleid is de realisatie en het behoud van informatiebeveiliging van het C2000-netwerk. Dit informatiebeveiligingsbeleid stelt de grondslagen en richtlijnen vast voor de informatiebeveiliging van het C2000 communicatienetwerk en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de daarbij betrokken partijen.
De reikwijdte van dit beleid is gelimiteerd tot aspecten die gerelateerd zijn aan de
Informatiebeveiliging van het C2000 communicatienetwerk. Het Informatiebeveiligingsbeleid is van toepassing op alle personen en organisaties die het C2000 communicatienetwerk gebruiken, beheren of onderhouden in dienst van, gelieerd aan, of werkend in opdracht van één van de OOV-diensten, de beheerders of de eigenaar.
Taken kunnen worden uitbesteed aan leveranciers of een andere partij, echter de verantwoordelijkheden van partijen, zoals deze in dit beleid zijn belegd, zijn niet overdraagbaar. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de uitbestedende partij dat de leverancier formeel is geaccrediteerd en alle uit dit beleid voortvloeiende maatregelen, behorend bij de uitbestede taak, heeft geïmplementeerd.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte
Artikel 3. Implementatie en beveiligingsincidenten
Artikel 4. Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers
Artikel 5. Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier
Artikel 6. Gebruik en beheer bijzondere gebruikers
Artikel 7. Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 8. Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 9. Operationeel beveiligingsbeheer
Artikel 10. Strategisch beveiligingsbeheer
Artikel 11. Toezicht en controle
Artikel 12. Controle en audits
Artikel 13. Herziening
Artikel 14. Naleving
Artikel 15. Inwerkingtreding
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht