1.
De aangewezen gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen van haar gelieerden aan dit informatiebeveiligingsbeleid.
2.
De aangewezen gebruiker legt met de gelieerde contractueel vast dat de gelieerde de set maatregelen in Bijlage 2 implementeert. Hierbij is de aangewezen gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de gelieerde deze maatregelen daadwerkelijk implementeert en rapporteert de aangewezen gebruiker over de status van implementatie aan de beheerder.
3.
De aangewezen gebruiker voert de taken en voortvloeiende verantwoordelijkheden beheer C2000 randapparatuur en gebruik C2000 beheer- en meldkamersystemen voor de gelieerde uit. Het is de gelieerde niet toegestaan deze taken zelfstandig uit te voeren.
4.
De aangewezen gebruiker mag twee C2000 beveiligingsgerelateerde taken uitbesteden aan leveranciers.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte
Artikel 3. Implementatie en beveiligingsincidenten
Artikel 4. Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers
Artikel 5. Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier
Artikel 6. Gebruik en beheer bijzondere gebruikers
Artikel 7. Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 8. Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder
Artikel 9. Operationeel beveiligingsbeheer
Artikel 10. Strategisch beveiligingsbeheer
Artikel 11. Toezicht en controle
Artikel 12. Controle en audits
Artikel 13. Herziening
Artikel 14. Naleving
Artikel 15. Inwerkingtreding
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht