Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2018.

Artikel 3 Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008

Uitgebreide informatie
1.
Een omroepinstelling kan een verzoek tot ontheffing van artikel 71m, eerste lid, van de Mediawet indienen met betrekking tot de vermelding of vertoning van een naam of merk in de zendernaam.
2.
De omroepinstelling stelt het Commissariaat bij de indiening van het verzoek tot ontheffing alle relevante bescheiden, waaronder het redactie- of programmastatuut, ter beschikking.
3.
De omroepinstelling geeft in haar ontheffingsverzoek inzicht in de wijze waarop de omroepinstelling haar (eind)verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van het programma neemt.
4.
De omroepinstelling dient het verzoek tot ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4, in uiterlijk een maand voor de uitzending van het programma waarop de ontheffing betrekking heeft.
Inhoudsopgave
- – strekking van de regeling –
+ – definities –
- – ontheffingsverzoek –
Artikel 4
- – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht