Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2018.

Artikel 4 Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008

Uitgebreide informatie
1.
Van een bijzonder geval in de zin van artikel 71m, derde lid, van de wet in de zin van dit artikellid is sprake indien de eigen (handels)naam of eigen merk van de omroepinstelling in de zendernaam wordt vermeld of getoond.
2.
Aan de te verlenen ontheffing worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
a. de omroepinstelling opereert op basis van een redactie- of programmastatuut,
b. de zendernaam wordt neutraal in het programma getoond of vermeld, en,
c. met uitzondering van de reclamezendtijd wordt in het programma direct noch indirect naar producten, diensten of activiteiten van de omroepinstelling verwezen, tenzij dit is toegestaan op grond van het Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep .
Inhoudsopgave
+ – strekking van de regeling –
+ – definities –
+ – ontheffingsverzoek –
Artikel 4
+ – slotbepaling –
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht