Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 2.1 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
2.1. Algemeen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
3. Het juridisch kader voor het publicatiebeleid van het college wordt beheerst door de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en de Postwet . Binnen dit juridisch kader voert het college enerzijds zijn algemene wettelijke verplichtingen aangaande bekendmaking en mededeling van besluiten uit, waarvan sommige volgens de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure tot stand komen (‘openbare kennisgeving’ en ‘persoonlijke kennisgeving aan belanghebbenden’) en anderzijds een beleid inzake afwegingen die het college maakt met betrekking tot actieve openbaarmaking. In paragraaf 2.2 wordt aangegeven op grond van welke wetsartikelen het college voldoet aan de wettelijke verplichtingen van bekendmaking, mededeling en kennisgeving.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht