Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 3.1 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
3.1. Transparantie
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
16. OPTA streeft er naar een efficiƫnte toezichthouder te zijn met openheid over haar maatschappelijke functie en zichtbaarheid van haar maatschappelijke rol. Openheid over deze rol betekent concreet dat marktpartijen op de elektronische communicatiemarkt en postmarkt, consumenten en het algemeen publiek duidelijk weten wat OPTA doet, waarom en hoe OPTA dat doet en wat de effecten van het handelen zijn.
17. De grondslag van het actieve publicatiebeleid van het college ligt behalve in de wetgeving ook besloten in het streven van de overheid om de transparantie van het beleid en de uitvoering daarvan door bestuursorganen te vergroten. Transparantie verschaft duidelijkheid en/of voorzienbaarheid van het recht, rechtstoepassing en de procedures van het college.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht