Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 4.2 22 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
4.2. Belanghebbenden
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
22. Het college stelt de belanghebbenden door middel van een vooraankondiging op de hoogte van zijn voornemens om een besluit openbaar te maken. Daarbij worden de belanghebbenden verzocht om aan te geven welke informatie zij als vertrouwelijk in de zin van artikel 10 Wob beschouwen. Hierna zal het college een beslissing nemen en na twee weken overgaan tot (gedeeltelijke) openbaarmaking van het besluit. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking van het college. Als ze openbaarmaking willen voorkomen, dienen ze een voorlopige voorziening van de rechter te vragen.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht