Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2013.

Artikel 6.1 Beleidsregels openbaarmaking OPTA

Uitgebreide informatie
6.1. Overige documenten
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
24. Gelet op de uitgangspunten, genoemd onder paragraaf 3, voert OPTA een actief extern communicatiebeleid met persberichten, persconferenties, speeches, interviews, bijeenkomsten en deelname aan radio- en televisieprogramma’s, internetfora en overige media. Het openbaarmakingbeleid betreft dus ook beleidsstukken en andere documenten, zoals:
Consultatiedocumenten
Corporate uitingen
Gerechtelijke uitspraken
Correspondentie
Onderzoeken
Pers- en nieuwsberichten
Presentaties
25. Daarnaast leidt institutionele samenwerking ook tot gezamenlijke publicaties met derden, zoals toezichthouders, ministeries, (inter)nationale samenwerkingsverbanden en overige organisaties.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15785, datum inwerkingtreding 11-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wettelijk kader
2.1. Algemeen
2.2. Bekendmaking, mededeling en kennisgeving
2.3. Openbaarmaking
3. Uitgangspunten van het publicatiebeleid van het college
3.1. Transparantie
3.2. Gelijkheidsbeginsel
3.3. Preventieve werking
4. Openbaarmaken van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
4.1. Algemeen
4.2. Belanghebbenden
5. Kennisgevingen en mededelingen van besluiten
6. Beleidsstukken en overige informatie
6.1. Overige documenten
6.2. Geen openbaarmaking
7. Communicatiekanalen
8. Algemene slotbepalingen
8.1. Aanpassing en herziening
8.2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht